TRANG CHỦ / TÀI CHÍNH / Trái Phiếu

Trái Phiếu

Thị trường trái phiếu

Trái phiếu và ngộ nhận

Là bác sĩ, anh không có kiến thức cũng như thời gian tìm hiểu các sản phẩm tài chính. Qua giới thiệu của công ty chứng khoán, anh mua bảy tỷ đồng trái phiếu một doanh nghiệp bất động sản với lãi suất hấp dẫn, 12% mỗi năm. Giờ muốn …

Xem Thêm »
Contact Me on Zalo
P.KINH DOANH DỰ ÁN